VILKÅR FOR BRUG AF bobbl QUIZ

Dette er vilkårene for brug af spillet bobbl Quiz udgivet af House of Quiz IVS (HOQ), Gydebakken 9, 3520 Farum, CVR: 36044535.
Disse vilkår regulerer det juridiske forhold mellem HOQ og dig som bruger af spillet, uanset på hvilken platform du spiller bobbl QUIZ, og uanset om du har tilgået spillet via en webbrowser, Facebook eller downloader spillet som en app.
Ved oprettelse af en brugerprofil indgår du hermed en kontrakt med HOQ på grundlag af vilkårene i denne aftale.

1. GENERELT
bobbl QUIZ er udviklet som underholdning og kan derfor ikke bruges som opslagsværk. Spørgsmål og svar skal derfor tages med forbehold. Vi ser primært bobbl QUIZ som et uddannelsesprodukt, da udgangspunktet for enhver bruger må være at forsøge at svare korrekt og brugerens viden derfor bliver udfordret.

2. REGISTRERING
Registrering som spiller hos HOQ skal ske ved oprettelse af brugernavn, adgangskode og e-mailadresse. Såfremt du ønsker at spille som gæst via en app, er dine data bundet til din enhed og vil ikke blive overført til en ny enhed. Du kan til enhver tid overføre dine data fra en gæstekonto til en e-mailadresse, der ikke i forvejen er i brug i bobbl QUIZ:

3. BRUG AF SPILLET
Hvis du ønsker at bruge spillet, indestår du for følgende:

at den information som du giver os er korrekt, og at du vil opdatere denne information, når det er nødvendigt,
at du er mindst 13 år,
at hvis du køber bobbls (vores virtuelle møntenhed), at du lovligt kan gøre dette,
at hvis du downloader spillet er det udelukkende i underholdsmæssigt øjemed,
at du ikke vil kopiere, fremleje, licensere, udlåne, sælge, handle med eller på anden måde udnytte spillet eller indholdet i spillet herunder billeder, spørgsmål og svar,
at du ikke vil reverse engineere eller forsøge at tilgå kildekoden i spillet eller aflytte kommunikation mellem spillet og spillets backend,
at du ikke vil forsøge at manipulere eller ændre data sendt mellem spillet og spillets backend,
at du ikke vil ændre de data, som spillet gemmer med henblik på at ændre spillet,
at du ikke må bruge spillet til illegale aktiviteter,
at du ikke må bruge spillet til at udbrede information, der alene efter HOQ’s opfattelse er uanstændig, voldelig, truende, ærekrænkende, diskriminerende eller på nogen måde stødende,
at du ikke må uploade profilbilleder, der på nogen måde kan virke anstødelige eller er egnet til at krænke andres rettigheder, og ansvaret for eventuelle krænkelser ligger udelukkende hos dig,
at du ikke må bruge spillet til at udbrede information, der krænker eller er egnet til at krænke intellektuelle rettigheder herunder rettigheder tilhørende bobbl Quiz

Du accepterer disse betingelser ved at downloade spillet, uanset hvilken enhed det spilles på eller hvor det downloades fra.

4. PERSONDATAPOLITIK
Vi vil indsamle persondata om dig i forbindelse med, at du spiller bobbl QUIZ, da dette er nødvendigt for, at du kan spille mod andre og navigere i spillet. Vores persondatapolitik findes her.

5. VIRTUEL MØNTENHED - bobbls
Du kan så længe spillet er tilgængeligt, spille gratis i ”Tilfældig kategori” hvor HOQ bestemmer hvilke spørgsmål, du skal udfordre andre og quizze i.
Ved at spille optjener du bobbls, som er vores virtuelle møntenhed. bobbls kan udelukkende bruges til at få adgang til funktioner i spillet, der kan give adgang til kategorier, som du specifikt vil udfordre dine venner og familie i.
Hvis du ikke har optjent nok bobbls, kan disse tilkøbes for de valutaer, som tilbydes af vores samarbejdspartnere i dit land. Tilkøbet sker via de platforme, som vi samarbejder med, som f.eks. Apple og Google.
Når du åbner op for en kategori, betaler du for det arbejde, der har bestået i udfærdigelsen og tilgængeliggørelsen af kategorien, herunder det arbejde, der er udført med at samle information og kategorisere den, og du køber dermed retten til at hente spørgsmålene i kategorien fra vores servere.
Visse kategorier, specielt de der er sponsoreret, kan muligvis kun tilgås i en begrænset periode.
bobbls kan aldrig veksles tilbage til penge og kan kun bruges i bobbl QUIZ. Hvis din konto har været inaktiv i 5 år, slettes dine bobbls uden, at du dermed har et krav mod HOQ.

6. CHAT
I det omfang du tilbydes mulighed for at sende beskeder til din modstander, skal denne funktion altid benyttes med respekt.
Du må ikke må benytte chatfunktionen til at sende beskeder, der kan virke anstødelige eller på nogen måde er egnet til at krænke andre eller deres rettigheder og der må heller ikke i beskederne reklameres for produkter værende virtuelle eller fysiske.

7. RETTEN TIL BRUG AF bobbl QUIZ
Ved at acceptere betingelserne for brugen giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-licenserbar og ikke-overførbar ret til at spille spillet for din fornøjelses skyld alene.
Ved brug af spillet erhverver du ingen ret til spørgsmål, svar, varemærker, symboler og billeder brugt i spillet. Det præciseres, at du udelukkende har en licenseret ret til at bruge dem.

8. RETTIGHEDER
Selvom denne quiz indeholder spørgsmål om varemærker, firmaer, organisationer, eller viser billeder af personer, logoer eller steder, er disse på ingen måde associeret med bobbl QUIZ. Vi har med udgangspunkt i bl.a. reglerne om fair use, tilladt os at bruge navn, logoer og billeder, da bobbl QUIZ er at betragte som et uddannelsesværkstøj.
Disse varemærker og copyright til samme tilhører naturligvis til hver en tid de respektive ejere, og personer og varemærker afbildet er ikke et udtryk for, at de repræsenterer eller anbefaler brugen af bobbl QUIZ - eller omvendt. Billederne er brugt som indhold som i ethvert andet medie, trykt eller transmitteret.
Vi ser udelukkende quizzen som en fantastisk måde at optage ny viden på og derfor som en form for uddannelsesværktøj med formidling af viden. Det præciseres også, at alle spørgsmål og svar udelukkende er udfærdiget til underholdningsbrug.
Hvor der er brugt billeder af personer i kategorierne, er der et eller flere spørgsmål om denne person i kategorien.

9. BILLEDER
Vi har med tak gratis kunnet downloade og bruge billeder fra følgende sites:

Freeimages, URL: https://www.freeimages.com/
Pixabay, URL: https://pixabay.com/da/
Storyblocks, URL: https://www.storyblocks.com/images
Unsplash, URL: https://unsplash.com/

Vi har også brugt billeder, som er udgivet med licensen “public domæne”, “Fair Use” eller hvor ejeren af copyright har udgivet billedet i licensformen “Creative Commons” CC-BY og CC-BY-SA. I de tilfælde vil en copyright nota være tilføjet til værket, hvor det er hensigtsmæssigt.
En samlet liste kan findes her: bobblquiz.com/CC-BY-Images/.
Læs mere om creative commons på deres website: https://creativecommons.org.

10. FUNKTIONALITET
HOQ hverken kan eller vil garantere, at spillet er fejlfrit. HOQ gør alt for, at der ikke opstår fejl i spillet og vil rette eventuelle fejl snarest muligt. Du kan ikke i forbindelse med opståede fejl kræve erstatning eller få refunderet dine bobbls. HOQ forbeholder sig ret til undtagelsesvist i en begrænset periode at lukke spillet ned for opdateringer og forbedringer.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
HOQ’s erstatningsansvar er til hver en tid begrænset til at omfatte de beløb, som du har brugt til køb af bobbls de sidste tre måneder før kravet om erstatning blev fremført.

12. EKSKLUSION
HOQ kan til hver en tid alene ud fra eget skøn nægte dig at spille bobbl QUIZ, hvis HOQ har fundet, at du ikke har overholdt vilkårene i denne aftale. Ved ikke at overholde vilkårene frasiger du dig retten til tilbagebetaling af bobbls måtte du have optjent eller købt nogle af disse.

13. DANSK LOV
Vilkårene i denne aftale reguleres af dansk ret og enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved det værneting i Danmark, hvor HOQ er hjemmehørende.

14. OPDATERINGER
HOQ forbeholder sig til at opdatere disse vilkår til hver en tid.

15. SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål til eller klager over indholdet og funktionaliteten af bobbl QUIZ, skriv da venligst til legal@houseofquiz.com.