PERSONDATAPOLITIK

House of Quiz IVS (i det følgende ”HOQ”) er underlagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (”Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke persondata HOQ behandler om dig, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Vi har besluttet at følge denne EU-lovgivning i hele verden.
1. DATAANSVARLIG
House of Quiz IVS, Gydebakken 9, 3520 Farum, CVR: 36044535, er dataansvarlig for persondata, der tilgår firmaet. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du rette henvendelse til firmaet på legal@houseofquiz.com

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
Vi har registreret persondata om dig i forbindelse med, at du spiller bobbl QUIZ, da dette er nødvendigt for, at du kan spille mod andre og navigere i spillet.
De oplysninger, som vi indhenter, behandler og opbevarer, er følgende:
- mailadresse
- evt. billede
- dit navn eller alias (brugernavn)
- ip-adresse
- telefonmodelsoplysninger
Vi bruger oplysningerne for at sikre, at du kan spille og får den bedst mulige spiloplevelse.
E-mailadressen bruges udelukkende til, at du kan logge ind i spillet og at vi evt. kan sende dig oplysninger i forbindelse med spillet, og at folk du kender, kan finde dig og sende udfordringer til dig. Vi indhenter kun oplysninger for, at du kan spille spillet.
Din e-mailadresse udleveres ikke til tredjepart til brug for reklame eller lignende. Vi forbeholder os ret til selv at sende dig en mail med oplysninger om dit kodeord, hvis du har glemt det og information relateret til spillet. Udsendelsen af mails foregår gennem 3. parts e-mail service.
Vælger du at give adgang til din adressebog, bliver der sendt og gemt en kopi af samtlige e-mailadresser som en uidentificerbar tjeksum (non-reversible checksum), hvilket betyder, at e-mailadresserne ikke er identificerbare for HOQ medmindre, at e-mailadressen i forvejen findes i systemet.
I nogle spil giver vi mulighed for at sende små chatbeskeder. Disse oplysninger vil ligeledes blive gemt og slettet på anmodning eller efter inaktivitet i 5 år. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bliver gemt, undlad da at bruge denne funktion.
Hvis du logger ind via Facebook, vil det være muligt for os at tilgå informationer om dine kontaktinfo til dine venner. Hvis du ikke ønsker dette, skal du undgå at logge ind via Facebook.
Enhver information bliver transmitteret krypteret og opbevaret på et eller flere af Microsofts Azure datacentre i Europa. Se nærmere her om Microsofts politikker for opbevaring af persondata (link).
Alle persondata bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med retsplejeloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR), og vi behandler kun dine persondata, hvis vi har en saglig begrundelse for at gøre det.

3. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata HOQ har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer HOQ en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data om dig gøres til genstand for behandling.
Du har derudover ret til at kræve registrerede persondata om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Det kan så medføre, at du ikke kan spille spillet.
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos HOQ, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til legal@houseofquiz.com.

4. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine persondata til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker dette, skal du rette henvendelse til legal@houseofquiz.com, hvorefter det vurderes, om betingelserne herfor er opfyldt.

5. ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK
Persondatapolitikken kan blive ændret til hver en tid. Hvis HOQ ønsker at bruge persondata til andet end nævnt i dette dokument, vil dette blive meddelt på en klar og tydelig måde til brugerne af spillet.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Dine persondata vil blive opbevaret forsvarligt og krypteret indtil du vælger at få dem slettet.
Vi sletter automatisk dine persondata efter inaktivitet i 5 år, og hvis du på det tidspunkt har bobbls (vores virtuelle møntenhed) stående på kontoen, bliver disse også slettet og kan ikke genetableres.
Når vi sletter dine data, beholder vi data om de spillede spil, der efter sletning af de personlige identificerbare data, ikke kan henføres til dig.
Da vores behandling af dine persondata sker på baggrund af, at du har givet samtykke til det, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har vi ikke længere ret til at behandle dine data, medmindre der foreligger en anden hjemmel. Vi vil i givet fald slette dine data. Det vil betyde, at du ikke længere kan spille spillet.

7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over HOQ’s behandling af dine persondata. Klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.